آموزش نویسندگی | تولید محتوا | روزنامه نگاری

چرا دوره MBA ارزش خود را از دست داده است؟

سالهاست در کشور شاهد برگزاری دوره ای با عنوان مدیریت عالی کسب و کار یا MBA هستیم. این دوره جامع که در مراکز دانشگاهی به مدت دو سال و در مراکز آموزش آزاد به مدت یک سال برگزار می شود، بیشتر حوزه ها و موضوعات...

دسته بندی -رپورتاژ

چرا دوره MBA ارزش خود را از دست داده است؟

سالهاست در کشور شاهد برگزاری دوره ای با عنوان مدیریت عالی کسب و کار یا MBA هستیم. این دوره جامع که در مراکز دانشگاهی به مدت دو سال و در مراکز آموزش آزاد به مدت یک سال برگزار می شود، بیشتر حوزه ها و موضوعات مدیریت و کسب و کار را پوشش می دهد. هدف آن...

منطقه سربرگ نوار کناری خود را در حال حاضر خالی است. عجله کنید و اضافه کردن برخی از ویدجت.